Arbetsmarknadsenheten, en del av Arbetsliv och försörjning

Vi erbjuder vägledning och stöd för dig som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Du kommer till oss via Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet Väst eller socialtjänsten. Målet är att du som arbetssökande ska bli självförsörjande.

Vår verksamhet

Vi arbetar med att hitta rätt plats för arbetsträning. Vi anpassar arbetet efter dina behov för att ge dig så bra förutsättningar som möjligt. Vi kan även ordna platser inom andra verksamheter i kommunen. Det kan till exempel vara i förskolan, skolans kök eller omsorgen.

Arbetsmarknadsenhetens mål och syfte är att arbeta för att

  • hjälpa och stödja dig till ett tryggt och självständigt liv,
  • ge dig stöd så att du når en egen försörjning genom arbete eller studier.

Våra arbetsuppgifter varierar under året. De stående arbetsuppgifter som vi utför är:

Serviceuppdrag

Vi får uppdrag från olika verksamheter i kommunen. Det kan handla om lätt städning eller att ställa i ordning lägenheter för individ- och familjeomsorgen. Det kan även vara att planera och hjälpa till att flytta möbler för kommunens verksamheter. I dessa uppdrag får du lära dig att ha hand om kontorsflyttningar samt flyttningar inom skola, förskola och äldreboende.

Ett annat uppdrag är Fixartjänst. Fixartjänst är en hjälp i hemmet för den som är senior.

Secondhandbutiker

Vi driver två secondhandbutiker.

  • Andra Chansen som säljer kläder, husgeråd, böcker och mycket annat. Andra Chansen ligger i Henåns centrum.
  • Returen som säljer möbler. Returens adress är Timmerhult 411, Henån.

De pengar som verksamheten får in genom försäljning går tillbaka till verksamheten. Det gör det möjligt för oss att arbeta med olika typer av arbetsrehabiliterande insatser.

Naturvård, återbruk, service och transport

På Returen kan du träna på olika arbetsuppgifter inom naturvård, återbruk, service och transport.

Brohuset

Brohuset är en lågtröskelverksamhet för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Här finns det möjlighet att genom naturvård och återbruk prova på olika arbetsmoment. Verksamheten lägger stor vikt vid hälsa och välmående och drivs som en gruppverksamhet med plats för enskilda inslag.

Feriepraktik

Varje sommar ordnar vi med feriepraktik för skolungdomar som under året fyller 16-17 år. Skolungdomar i anpassad skola kan vara 18-20 år. Vi har feriepraktikplatser inom kommunens egna verksamheter.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.