Sektor samhällsutveckling

Sektor samhällsutveckling ansvarar för frågor som har med samhällsutveckling i olika former att göra. Det innefattar allt från kultur- och fritidsverksamhet till vatten- och avlopp, renhållning och trafik.

Samhällsutveckling bedrivs av många aktörer i samarbete, allt från företagare och ideella krafter till kommunen.

Sektor samhällsutveckling ansvarar för:

  • kultur och bibliotek
  • fritid och föreningsliv
  • räddningstjänst
  • hamnar
  • renhållning
  • vatten och avlopp
  • kost och lokalvård
  • plan, mark och exploatering samt lokala trafikregler
  • tillstånd och tillsyn inom miljö- och byggfrågor

Sektor samhällsutveckling planerar och utreder verksamhetens frågor. De ger underlag till kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling, kommunstyrelsen och miljö och byggnadsnämnden samt verkställer de politiska organens beslut.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.