Logotyp

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande församling och beslutar om den kommunala servicen, hur den ska finansieras och följas upp.

Många människor sitter i en stor sal och tittar framåt.

Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger per år. Du är välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges möten och lyssna på debatten, kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige har 41 ledamöter och 21 ersättare.

Kommunfullmäktiges uppgifter:

  • besluta om budget och skattesats
  • besluta om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten
  • besluta vilka nämnder som ska finnas och välja ledamöter och ersättare till nämnderna
  • kontrollera med hjälp av kommunrevisionen att den kommunala verksamheten sköts på ett korrekt sätt
  • behandla alla motioner och medborgarförslag

Sammanträden

Dagordningen med vilka ärenden som ska diskuteras kan du läsa ungefär en vecka innan sammanträdet äger rum. Kallelsen finns på vår webbplats.

Fullmäktiges sammanträden hålls i Kulturhuset Kajutan i Henån.

Öppet sammanträde med livesändning i webb-TV

Du är alltid välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden på plats i Henån. Dessutom kan du följa sammanträdena via webb-TV både i direktsändning och i efterhand. Sammanträdena direktsänds och sedan läggs även ett register in över ärenden. Då kan du välja att bara se enskilda delar. Äldre webbsändningar kan du be översända till dig genom att kontakta kommunen.

Arbetsordning

Lagarna för kommunfullmäktige finns i Kommunallagen. Som komplement till denna finns kommunfullmäktiges arbetsordning, där lokala anpassningar och regleringar är gjorda.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Styrelse och nämnder under kommunfullmäktige

Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen, samt följande nämnder:

  • Miljö- och byggnadsnämnden
  • Sociala myndighetsnämnden
  • Överförmyndarnämnden
  • Krisledningsnämnden
  • Valnämnden

Utöver vad som föreskrivs om styrelsen och nämnder i kommunallagen eller i speciallagstiftning, regleras nämndernas ansvarsområden och lokala regleringar i egna reglementen som beslutas av kommunfullmäktige.