Logotyp

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om till exempel tillstånd och förelägganden.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsbeslut som av laglighetsskäl inte kan fattas av kommunstyrelsen. Det är till exempel tillstånd, förelägganden och tillsyn inom följande områden:

  • miljö- och hälsoskydd
  • byggande
  • räddningstjänst

Register över förtroendevalda politiker:

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.