Logotyp

Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämnden ansvarar i huvudsak för familjerättsliga frågor.

Sociala myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsbeslut som av laglighetsskäl ska fattas av nämnd och bland annat innefattar frågor inom Föräldrabalken (FB) och Socialtjänstlagen (SoL).

Exempel på myndighetsbeslut:

  • Adoption
  • Utseende av särskilt förordnad vårdnadshavare samt beslut om förflyttning av vårdnadshavare
  • Faderskapsärenden

Register över förtroendevalda politiker:

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.