Valnämnden

Valnämnden organiserar våra allmänna val till riksdagen, regionen, kommunfullmäktige och Europaparlamentet.

Det finns en valnämnd i varje kommun. Nämnden ser till att det finns vallokaler och att det finns valförrättare som arbetar i vallokalerna på valdagen.

Vilka ingår i Valnämnden?

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.