Utskottet för lärande

Utskottet förbereder, beslutar och ansvarar för områden som rör lärande. De flesta ärendena går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Utskottet för lärande förbereder ärenden, beslutar om och ansvarar för frågor inom följande områden:

 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Skolbarnsomsorg/fritidshem
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Anpassad grundskola och gymnasieskola
 • Utbildning för vuxna inom det offentliga skolväsendet

Utskottet består av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Styrande lagar och regelverk

 • Skollagen (SFS 2010:800)
 • Läroplanen för förskolan (Lpfö 18)
 • Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 22)
 • Läroplan för grundsärskolan (Lgrsä 18)
 • Läroplan för specialskolan (Lspec 11)
 • Läroplan för gymnasieskolan (Gy11)
 • Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94)
 • Läroplan för vuxenutbildningen (Lvux12)

Förvaltningen

Det dagliga arbetet, ledning och administration inom utskottets ansvarsområde organiseras och genomförs av sektor lärande.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.