Utskottet för omsorg

Utskottet förbereder, beslutar och ansvarar för områden som rör omsorg. De flesta ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Utskottet för omsorg förbereder ärenden och ansvarar för frågor inom följande områden:

  • Socialtjänstfrågor som regleras i socialtjänstlagen (SOL)
  • Den kommunala hälso- och sjukvården som regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • Stöd och service till funktionshindrade som regleras i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
  • Flyktingmottagning som regleras i lagen om mottagande av asylsökande
  • Särskilda insatser i arbetsmarknadsåtgärder

Utskottet för omsorg är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. De flesta ärendena går vidare till kommunstyrelsen för beslut. Utskottet består av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Förvaltningen

Det dagliga arbetet, ledning och administration inom utskottets ansvarsområde organiseras och genomförs av sektor omsorg.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.