Logotyp

Stiftelsen Orustbostäder

Stiftelsen Orustbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som har till uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Stiftelsen Orustbostäder har till uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Inte minst för dig som, av olika skäl, inte vill äga din bostad eller dina lokaler, utan istället föredrar att hyra dem.

Varierat utbud av bostäder

Stiftelsen Orustbostäder äger, bygger och förvaltar hyresbostäder och verksamhetslokaler över hela Orust. De erbjuder ett varierat utbud av bostäder som präglas av småskalighet och många lägenheter har radhuskaraktär.

Var tionde hushåll på Orust bor i Orustbostäders 850 lägenheter.