Statistik

Här kan du bland annat hitta statistik om invånarantal, pendling och förvärvsarbetande och områdesstatistik.

Statistiska centralbyrån (SCB)

Vi hämtar mestadels vår statistik från Statistiska centralbyrån - SCB.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, presenterar Öppna jämförelser. Arbetsförmedlingen har ett verktyg där du kan analysera arbetsmarknadsdata.

Folkhälsomyndigheten presenterar statistik och undersökningar från register och undersökningar som har med vår hälsa att göra.