Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i juni

Onsdag den 14 juni sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 14 juni 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Ärendelista

 • Information om utveckling Tofta gård
 • Information om enkät - Svenskt Näringsliv
 • Dialog angående kollektivtrafik
 • Beslut om chefsplattform Orust kommun
 • Tillsynsfrågor på Käringön
 • Information om köp av del av Henån 1:245
 • Antagande av budget 2024 med plan för 2025 och 2026
 • Lokalförsörjningsplan för Orust kommun 2024-2028 med utblick mot 2040
 • Avregistrering av stiftelsen Fonden för behövande
 • Överlämnande och införlivande av allmän handling Sociala myndighetsnämnden
 • Deltagande i och medfinansiering av Fiskekommunerna 2024-2026
 • Besvarande av E-förslag nr 6103 – Busskort för äldre
 • Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
 • Beslut om Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning 2022 samt prövande av ansvarsfrihet
 • Beslut utbyggnad av fibernät i Orust kommun
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information