Tillgänglighetsredogörelse

Digital tillgänglighet innebär att du inte ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service.

Orust kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Orust kommuns webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har dokument på webbplatsen som inte följer tillgänglighetsprincipen. Vi arbetar med att åtgärda detta.

Utöver dokument som inte är tillgängliga har vi inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Orust kommuns webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du får svar senast inom 5 arbetsdagar.

Du kan också ringa eller skicka e-post till vårt kontaktcenter. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet, Digg Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Orust kommuns webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 19 januari 2023.

Webbplatsen publicerades den 18 januari 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 januari 2023.