Logotyp

Ordningsregler

Vi har ett antal lokala föreskrifter som är fastställda av kommunfullmäktige. Dessa är till exempel skydd för miljö och hälsa, lokala ordnings- och renhållningsföreskrifter.

En livboj som är märkt Orust kommun hänger vid en brygga.

Lokala föreskrifter

Skydd av människors hälsa och miljön

Dessa föreskrifter beskriver vad som gäller om bland annat djurhållning, tomgångskörning, gödsel, eldning med mera inom kommunen.

Ordning

Ordningsföreskrifterna beskriver vad som gäller för kopplade hundar, containrar, buller, affischering med mera inom kommunen.

Renhållning och avfall

Lokala renhållningsföreskrifter innehåller föreskrifter om hantering av avfall i vår kommun.