Projekt och samarbeten

Vi samarbetar med andra kommuner för att öka möjligheten att utvecklas inom en rad olika områden.

Små röda sjöbodar ligger precis vid vattnet.

Foto: Jonas Ingman

Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. Det är en samarbetsorganisation för 14 kommuner som har i uppgift att arbeta med samverkansfrågor kommunerna emellan.

Samarbetsfrågorna sker inom bland annat följande områden:

  • Vård och omsorg samt socialtjänst
  • Samverkan inom kommunernas utbildningssektorer
  • Utbildning samt forskning och utveckling
  • Kompetenshöjande insatser
  • Tillväxtfrågor och regional utveckling

Vi har även flera andra interkommunala samarbeten med bland annat Tjörn och Stenungsunds kommuner som tillhör Göteborgsregionen (GR).

Södra Bohuslän Turism AB

Södra Bohuslän Turism AB är ett utvecklingsbolag för turism bestående av näringsliv och kommun. Bolaget ansvarar för turistverksamheten i Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälvs kommuner. Målet är att göra dessa fyra kommuner till Sveriges mest attraktiva besöksdestination.

Tillsammans med Västsvenska Turistrådet och Visit Sweden jobbar Södra Bohuslän Turism främst med den nordiska, engelska och tyska marknaden. Södra Bohuslän Turism AB ägs till 100 procent av det lokala näringslivet genom en ekonomisk förening.

Ett enat Bohuslän

Elva kommuner, från Strömstad till Öckerö, har tagit ett gemensamt beslut att arbeta med det nationella målet att fördubbla omsättningen i besöksbranschen fram till 2020.

Sveriges kommuner och regioner

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för kommuner, landsting och regioner i Sverige. SKR driver medlemmarnas intressen och erbjuder dem stöd och service.

Fiskekommunerna

Fiskekommunerna samlar Bohuskustens kommuner och Västra Götalandsregionen i ett starkt nätverk. Genom dialog och samordning förbättrar vi förutsättningar för fiske och vattenbruk samt fisketurism. Vi arbetar för att näringarna bidrar till hållbar tillväxt och säkrare livsmedelskedjor.

Västkuststiftelsen strandstädning

Västkuststiftelsen strandstädning är ett samarbete för ett renare hav och en renare kust i Göteborg och Bohuslän. Kustkommunerna och Västra Götalandsregionen samarbetar med andra myndigheter för att gemensamt lösa problemen.

Västkuststiftelsen strandstädning syftar till att samordna och effektivisera strandstädning längs Bohuskusten.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.