Logotyp

Restaurering av Rödsvattendammarna

Vi har genom projektet LEVA Orust restaurerat och förbättrat fem dammar vid Rödsvatten.

Dammarna anlades i början av 2000-talet i de vattendrag som mynnar i sjön. Det huvudsakliga syftet är att rena vattnet från näringsämnen och på så sätt minska övergödning och algblomning i kommunens huvudvattentäkt.

Efter 20 år var dammarna i stort behov av underhåll. Stora mängder näringsrikt slam har avlägsnats och korrigeringar av framförallt utloppskonstruktionerna har genomförts. Erfarenheter från projektet kommer att användas för att ta fram ett skötselprogram för framtiden.

Finansiering

Det mesta av arbetena utfördes under hösten 2021 och mindre korrigeringar under sommaren 2022. Projektet är nu avslutat.

Restaureringen är finansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Orust kommun.

Bild på EU:s logotyp