Arbetsmarknad

Det finns över 5 000 arbetstillfällen på Orust. Vårt näringsliv består av cirka 2 000 företag inom branscher som hantverk, båtar, handel, jordbruk och tjänsteföretag.

Bil åker på väg som löper utmed havet.

Vi har cirka 1 200 medarbetare i vår kommun. Som medarbetare i Orust kommun bidrar du till att få allt att fungera. Vi representerar många olika yrkesgrupper som vård, utbildning, teknik, planering och administration.

Arbetsmarknadsenheten

Vi erbjuder vägledning och stöd för dig som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Du kommer till oss via Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet Väst eller individ- och familjeomsorgen.

Målet är att du som arbetssökande ska bli självförsörjande.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.