Logotyp

Fakta om näringslivet

Hos oss finns många branscher och det ger vårt näringsliv en bra bredd.

Människor går på en brygga, vid bryggan ligger det stora segelbåtar.

Hallberg Rassy anordnar varje år Öppet Varv, Skandinaviens största Segelbåtmässa.

Flera företag har ledande positioner inom sina respektive områden. Två exempel är Marinfloc som tillverkar reningsanläggningar till fartyg för att förhindra oljeutsläpp och Hallberg Rassy Varv som är världsledande när det gäller att producera segelbåtar. Orust är ett centrum för fritidsbåtar allt från produktion till eftermarknad.

Även service- och handelsföretagen är många. Ett exempel är varuhuset Göksäter, som lockar många besökare året runt med bland annat tyger, kläder och verktyg. Företaget Conscriptor AB representerar en ny, växande bransch som bygger på att skriva läkarjournaler via Internet. De är ett av Sveriges största företag inom denna bransch.

Två av Sveriges ledande företag inom havsnäring finns på Orust, Scanfjord som odlar och säljer färsk mussla och Sweden Pelagic som filear sill som levereras vidare för att till slut bli goda sillinläggningar.

Turismen är en stor och växande bransch. Vi ingår i Södra Bohuslän Turism AB som är ett gemensamt utvecklingsbolag för Tjörn, Stenungsund, Kungälv och Orust. Bolaget ansvarar för turistverksamheten i de fyra kommunerna. Målet är att göra dessa området till Sveriges mest attraktiva besöksdestination.

Några av de större företagen

  • Hallberg Rassy Varv
  • Nordholms Industriinstallationer
  • Orusts Sparbank
  • Aktiebolaget Arvid Eriksson, Göksäter
  • Conscriptor
  • Olssons Parts

Även Orust kommun är en stor arbetsgivare.

Pendling till och från Orust

Omkring 3 400 pendlar till arbeten i andra kommuner. Flest pendlar söderut till Stenungsund och Göteborg. Även pendlingen till jobb på Orust är stor. Nästan 1 300 personer reser till sina jobb på Orust.