Forum Orust, tillståndsvägledning

För att underlätta för dig som vill få hjälp med nyetablering av företag, utveckla verksamheten eller genomföra ett evenemang finns Forum Orust.

Forum Orust är ett samarbete mellan kommunens olika verksamheter som ska göra det enklare för dig som behöver få svar på dina frågor om olika typer av tillstånd.

Målsättningen är att när du som företagare eller arrangör behöver få kommunala tillstånd av olika slag i det första skedet bara ska behöva ta kontakt med en enda person som hjälper dig med vidare kontakter. På Forum Orust möter du de tjänstemän som är viktiga för ditt ärende.

Boka möte

Forum Orust är schemalagt till måndagar enligt ett schema och tiden är klockan 15:00 till 18:00. Tanken är att ett ärende får ta en timma. Ärende ska ha kommit in senast onsdag veckan innan för att vi ska hinna med att förbereda.

Boka möte genom vår E-tjänst.

Tidplan för 2024:

22 januari

19 februari

18 mars

22 april

20 maj

17 juni

9 september

14 oktober

25 november

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.