Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är en mötesplats där företrädare för näringsliv och kommun träffas för att utbyta idéer, utveckla samarbete och driva Orust framåt.

Båtar ligger vid en brygga.

Näringslivsrådets idé är att:

  • Vara alla företags företrädare
  • Skapa ett djupare samarbete mellan näringsliv och kommun
  • Tillsammans skapa bra förutsättningar för näringsliv och kommun att utvecklas
  • Tillsammans agera som ambassadörer för Orust och marknadsföra kommunen som en bra plats att leva samt driva företag i

Kontaktpersoner:

Sofia Hygrell, Företagarna

sofia.hygrell@nordholms.se

Stig Dahlgren, Damaxa

e-post: stig.dahlgren@damaxa.se

Benny Carlsson, Marinfloc

e-post: bc@marinfloc.com

Thomas Ivarsson, LRF

e-post: thomas.i@telia.com

Anders Granhed, Scanfjord

e-post: anders@scanfjord.se

Henric Carlsson, Conscriptor

e-post: henric.carlsson@conscriptor.se

Dan Andersson, Orustvillan

e-post: dan@orustvillan.se

Jenny Åkerström, Solaster Production

e-post: jenny@solasterproduction.com

Niklas Krafft, Västsvenska Skaldjur

e-post: niklas@havskraftor.se

Ann-Louise Olsén

e-post: ann-louise.olsen@orustssparbank.se

Håkan Ekstrand Olssons Parts

e-post: hakan.ekstrand@olssonparts.com

Näringslivsrådets möten

Näringslivsrådet träffas 3 till 4 gånger per år. Rådet kan knyta till sig experter som bjuds in och är med på möten. Rådet kan även föreslå olika temamöten, studieresor eller liknande.

Representanter i rådet från kommunens sida är kommunalråd, oppositionsråd, kommundirektör, utvecklingschef och kommunutvecklare.