Näringslivsstrategi

Näringslivet är en viktig del i samhället som skapar tillväxt i vår kommun. Ambitionen är att vår näringslivsstrategi ska bidra till en grund för ett bra företagsklimat.

Strategin anger näringslivet som en viktig del i samhället och som skapar tillväxt i vår kommun. I december 2023 antog kommunfullmäktige en näringslivsstrategi för åren 2024-2025.

Målet är att vår kommun är attraktiv, det är enkelt att etablera, starta, utveckla och driva företag. Ambitionen är att näringslivsstrategin ska bidra till en grund för ett bra företagsklimat.

Områden som anges

  • kommunikation
  • värdskap
  • samarbete med företag
  • samverkan med forskning och externa organisationer.

Näringslivsrådet arbetar med övergripande frågor som översiktsplaner och gemensamma satsningar.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.