Dricksvatten för många

Om du ansvarar för en dricksvattenanläggning som levererar vatten till andra, kan du behöva registrera den.

Vatten som rinner.

Större dricksvattenanläggningar omfattas av livsmedelslagen och ska registreras hos kommunen. Dit räknas anläggningar som producerar mer än 10 kubikmeter per dygn eller försörjer 50 personer eller fler.

Kommersiella och offentliga verksamheter omfattas alltid av livsmedelslagen oavsett producerad mängd.

Registrering sker hos Miljöenheten.

Kravet på registrering gäller till exempel

  • dig som äger en fastighet med lägenheter som du hyr ut
  • dig eller din ideella förening som ansvarar för någon typ uthyrningslokal där de som hyr har tillgång till ett kök
  • dig som förser ett annat livsmedelsföretag med dricksvatten.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.