Logotyp

Hygienlokaler

Vissa lokaler av betydelse för hälsoskyddet ska anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden innan de tas i bruk.

Anmälan ska göras innan ny lokal tas i bruk eller om en ny verksamhet startar i en redan anmäld lokal. Anmälan ska också göras när verksamheten ändras så mycket att det är av betydelse för människors hälsa. Om du känner dig osäker på om anmälan behövs, kontakta gärna miljöenheten.

Anmälan ska vara skriftlig och bland annat innehålla ritningar på lokalens utformning.

Lokaler som fordrar anmälan

  • Bassängbad som erbjuder bad åt allmänheten eller som utnyttjas av många människor.
  • Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skärande eller stickande verktyg. Som vid fotvård, akupunktur, tatuering piercing, öronhåltagning, barberare, ansiktsbehandling, microblading, manikyr och pedikyr.
  • Solarium för allmänheten.
  • Lokaler för undervisning, till exempel skolor, förskolor och fritidsgårdar.

Använd e-tjänsten i länken nedan för anmälan.

Krav på lokalen

Miljö- och byggnadsnämnden ställer vissa krav på lokaler för hygienisk behandling:

  • Lokalens utformning och inredning ska vara utformad så att rengöring kan ske på ett effektivt sätt.
  • Minst ett tvättställ för rengöring av redskap och handtvätt ska finnas i nära anslutning till arbetsplatsen.
  • Det bör finnas ett städutrymme med tillgång till varmt vatten och utslagsvask.
  • Lokalen ska ha tillgång till kund- och personaltoalett. Dessa ska vara utrustade med flytande tvål och anordning för hygienisk torkning av händerna, till exempel engångshanddukar.
  • Ventilationen ska ge tillräcklig luftväxling. Som riktvärde bör det vara ett uteluftflöde med minst 7 liter per sekund för varje person som samtidigt uppehåller sig i lokalen.

Egenkontroll

Om du yrkesmässigt driver en hygienisk lokal är du skyldig att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förhindra olägenheter, så kallad egenkontroll.

Bygglov eller anmälan kan också krävas

Anmälan enligt miljöbalken ersätter inte bygglov eller anmälan som också kan krävas vid inrättande eller förändring av en lokal.