Solarium

Om du ska starta ett solarium måste du anmäla detta till miljöenheten. Det gäller både om du ska driva ett solarium i en egen lokal eller om solariet finns i en annan verksamhet, till exempel ett träningscenter, ett hotell eller en hygiensalong.

Anmäl din verksamhet senast sex veckor före start

Tänk på att du måste göra din anmälan till miljöenheten senast sex veckor innan du startar verksamheten.

Du får betala en avgift för att göra din anmälan

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för att handlägga din anmälan av verksamheten enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Mer information om bland annat timavgift finns på sidan Författningar, planer och styrdokument.

Författningar, planer och styrdokument

I vår handläggning ingår att granska de uppgifter du lämnat och att besöka din verksamhet. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. 

Vill du veta mer om solarier?

Innan du anmäler

Lokalen där du ska ha din solarieverksamhet måste ha en bra ventilation. Kontrollera med fastighetsägaren och byggenheten om ventilationen räcker till eller om den måste kompletteras. Det är bra om det finns duschmöjligheter för kunderna men det är inget krav.

Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Se till att du har följande uppgifter när du gör din anmälan:

  • En planritning över solarielokalen med placering av solarier, dusch, toaletter och städutrymme.
  • Att det finns en skylt på varje solarium som visar att den är märkt med UV-typ 3.
  • Att det finns en rörskylt på varje solarium som visar vilken typ av lysrör som ska användas enligt tillverkaren.
  • Att det finns anslag med Strålsäkerhetsmyndighetens "Råd för att skydda din hälsa" uppsatt vid varje solarium.
  • Att det finns anslag med exponeringsschema enligt tillverkaren med tillhörande rekommendationer beroende på kundens hudtyp.
  • Obemannade solarier ska dessutom lämna in en redogörelse för teknisk lösning som säkerställer att åldersgräns uppfylls.

Använd e-tjänsten i länken nedan för anmälan av solarium.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.