Livsmedelskontroll

Maten vi äter och vattnet vi dricker är grunden för att vi ska kunna leva. Det är därför viktigt att livsmedlen håller hög kvalitet så att vi inte blir sjuka.

Våfflor i form av hjärtan ligger på ett bord. De har florsocker på sig.

I Sverige finns ett system för offentlig kontroll av livsmedel. Alla som ansvarar för att producera, hantera, leverera eller servera livsmedel till andra människor ska därför vara registrerade hos en kontrollmyndighet.

Starta livsmedelsverksamhet

Funderar du på att öppna eller ta över en restaurang, en kiosk eller någon annan livsmedelsverksamhet?

Livsmedelsföretag

Den som vid mer än enstaka tillfällen ansvarar för att producera, hantera, leverera eller servera livsmedel till andra människor räknas som livsmedelsföretagare. Verksamheten kan drivas av ett företag eller en privatperson, med eller utan vinstsyfte.

Nedan finner du exempel på vad som kan utgöra ett livsmedelsföretag.

Exempel på livsmedelsföretag

 • Sommaröppet café
 • B&B som hyr ut rum och tillhandahåller frukost
 • Försäljning av hemkokt sylt eller liknande
 • Företag som transporterar livsmedel
 • Försäljning av livsmedel i webbutik
 • Verksamhet som handlar med livsmedel utan att fysiskt hantera dem, så kallade matmäklare

Exempel som inte är livsmedelsföretag

 • Matlagning till familj och vänner
 • Fikaförsäljning vid ett tillfälle, till exempel för idrottsförening eller skolklass

När du får börja

Du behöver registrera verksamheten hos kommunen senast två veckor innan du startar.

Om din anläggning ska tillverka produkter av animaliskt ursprung krävs i vissa fall att anläggningen godkänns av Livsmedelsverket. Kommunens livsmedelsinspektörer kommer i så fall att hänvisa dig vidare dit. Då får verksamheten starta först efter att den fått sitt godkännande.

Offentlig kontroll

Du som livsmedelsföretagare är ansvarig för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i din verksamhet. Det innebär framför allt att verksamheten ska vara registrerad eller godkänd samt att livsmedlen ska vara säkra och rätt märkta.

Kylskåp med matvaror

Det är kommunens livsmedelsinspektörer som genomför kontrollbesöken och de sker oftast oanmält, det vill säga att de inte bokar en tid i förväg.

Vid kontrollerna undersöks till exempel om:

 • livsmedlen förvaras vid lämpliga temperaturer
 • det finns tillräckliga rutiner för personalhygien
 • lokalen är lämplig för livsmedelshantering
 • nedkylning av livsmedel görs tillräckligt fort
 • konsumenterna får tillräcklig och rätt information.

Kontrollfrekvens

Tilldelningen av kontrollfrekvens görs enligt Livsmedelsverkets modell för riskklassning av livsmedelsanläggningar.

Hänsyn tas till

 • vilken typ av hantering som sker på anläggningen
 • hur stor verksamheten är
 • vilken information till konsumenterna som utformas i verksamhet

Kontrollfrekvensen styrs även av hur väl du som livsmedelföretagare följer lagstiftningen. Företagare som vid upprepade kontroller visar att de följer lagstiftningen kan ibland få sänkt kontrollfrekvens. På motsvarande sätt kan frekvensen utökas om verksamheten inte åtgärdar noterade avvikelser inom rimlig tid.

Avgifter

Livsmedelskontroll ska enligt lagstiftningen finansieras av avgifter. När du registrerar en livsmedelsanläggning tar vi ut en avgift för registreringen. Du betalar också en avgift efter varje genomförd kontroll.

Avgiften ska täcka:

 • Inläsning och planering
 • genomförande av kontroll
 • administration av kontrollen (kontrollrapport, beslut och expediering)

Avgiften följer den taxa som kommunfullmäktige fastställt.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.