Logotyp

Serveringstillstånd för alkohol

Orust kommun utreder även ansökningar för verksamheter i Tjörns kommun. Utredningen går till på samma sätt som på Orust, men beslutet om bifall eller avslag fattas av Tjörns kommun där restaurangen ligger.

Tomma vinglas som står upp och ner på en handduk.

För att få lov att sälja och servera alkohol behöver du i de flesta fall ett serveringstillstånd.

Du behöver söka serveringstillstånd när det gäller

  • tillfälligt arrangemang i samband med en konsert
  • en fest för ett större sällskap
  • permanent tillstånd för din restaurang

Serveringstillstånd för restaurang

För att servera vin, starköl, sprit och andra jästa alkoholdrycker på din restaurang måste du ansöka om serveringstillstånd.

Under restaurangens öppettider ska det vara tydligt vem som har serveringsansvaret. Du meddelar oss vilka du utser till serveringsansvarig och om du byter. Vi lämplighetsprövar inte dessa personer, det är du som tillståndshavare som avgör lämplighet.

Serveringsansvarig ska:

  • kunna överblicka hela serveringen, även uteservering
  • ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift
  • befinna sig på serveringsstället hela öppettiden
  • vara minst 20 år gammal

Cateringlokal

Du som har serveringstillstånd för catering måste alltid anmäla den lokal som du ska servera i till den kommun där lokalen finns.

Anmäl provsmakning

Du som har ett serveringstillstånd för din restaurang ska anmäla när du vill arrangera provsmakning. Även du som tillverkar alkoholdrycker och du som är godkänd partihandlare kan få tillstånd för provsmakning.

Du måste ha beslut på serveringstillstånd innan du anmäler en provsmakning. Serveringstillståndet kan vara ett tillfälligt. Tillståndet ska vara utfärdat av den kommun där du ska arrangera provsmakningen.

Förändringar i ditt serveringstillstånd

Du som har serveringstillstånd har också ansvar för att meddela förändringar till oss. Det kan till exempel vara när du har nya serveringsansvariga på restaurangen, nya ägare i din verksamhet eller att du vill krydda egen snaps. Det kan även vara att din lokal ska byggas om eller att verksamheten byter namn, adress eller inriktning.

När ägarförhållandena eller verksamheten ändras eller om verksamheten ska upphöra måste du anmäla detta i god tid till oss.

Serveringstillstånd kan inte överlåtas eller flyttas

  • Serveringstillståndet gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utställt på och för den lokal som är angivet på beviset.
  • Tillståndet kan inte överlåtas till någon annan eller flyttas till annan lokal.
  • Tillståndet gäller bara så länge tillståndshavaren driver verksamhet i lokalen.