Anmäl serveringsansvariga

Du behöver utse serveringsansvarig personal när du ska servera alkohol. När du utser en eller flera serveringsansvariga ska du alltid meddela kommunen. Det gäller också om du byter serveringsansvariga.

Under hela öppettiden ska det vara tydligt vem som har serveringsansvaret på din krog med serveringstillstånd. När du utser en eller flera serveringsansvariga måste du alltid meddela kommunen. Det gäller också om du byter serveringsansvariga.

Hantering av serveringsansvariga gör du via e-tjänsten för servering av alkoholdrycker.

Den som är serveringsansvarig ska:

  • kunna överblicka hela serveringen, även uteserveringen
  • ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift
  • befinna sig på serveringsstället under hela öppettiden
  • vara minst 20 år gammal

Tänk på att vi inte gör en lämplighetsprövning för att avgöra om personerna är lämpliga för uppgiften. Det är du som tillståndshavare som avgör detta.