Förändringar i ditt serveringstillstånd

Det finns många tillfällen då du kan behöva anmäla nyheter eller förändringar i ditt serveringstillstånd.

Du som har ett tillstånd har ansvar för att meddela förändringar till vår handläggare. Tänk på att du måste anmäla detta i god tid till kommunen. När verksamheten förändras så är det ditt ansvar som tillståndshavare att anmäla det till kommunen.

Exempel på förändringar i din verksamhet:

  • Nya serveringsansvariga på restaurangen.
  • Ny ägare i din verksamhet.
  • Du vill krydda egen snaps.
  • Du ska bygga om din lokal.
  • Verksamheten har nytt namn, adress eller inriktning.
  • Om ägarförhållandena ändras.
  • Om verksamheten upphör.

Om du som tillståndshavare inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten anses det vara en brist enligt alkohollagen. En sådan brist kan leda till att kommunen ifrågasätter ditt tillstånd.

Anmäl nya personer i bolaget

Du ska alltid anmäla till kommunen om det kommer in nya personer i bolaget. Det beror på att alla personer som har ett betydande inflytande i bolaget eller verksamheten måste prövas av tillståndsenheten. Det kan gälla till exempel firmatecknare, VD, aktieägare eller finansiärer. Du kan behöva skicka med flera dokument till din anmälan. I anvisningarna finns en checklista som du kan använda dig av för att se till att du har alla dokument färdiga för att skicka in tillsammans med din anmälan.

När du ska bygga om

Eftersom brandsäkerhet är en del av bedömningen för serveringstillstånd är det viktigt att anmäla till oss om du tänker bygga om i lokalen. Du ska också skicka med en ritning. Om du bara bygger om och det inte har skett någon annan förändring i bolaget eller verksamheten behöver du inte skicka med andra dokument.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.