Handläggningstid för alkoholtillstånd

Om din ansökan är rätt ifylld och innehåller alla uppgifter vi behöver kan du få ditt beslut snabbare.

Du betalar in avgiften innan du ansöker

Innan du ansöker om serveringstillstånd betalar du in en ansökningsavgift för alkoholtillstånd på bankgiro 645-8368. Ange vilken typ av ansökan det är.

När du sedan skickar in din ansökan skickar du med en kopia av inbetalningskvittot.

Du gör din ansökan

Det är viktigt att du skickar med alla dokument som vi frågar efter, annars tar din ansökan längre tid.

Du får en handläggare

När du har skickat in din ansökan registreras den och du får en handläggare som tar hand om ditt ärende.

Vi utreder din ansökan

Vi granskar dina ansökningshandlingar och gör en utredning. Om din ansökan saknar någon uppgift får du ett brev där vi ber dig att skicka in det som saknas. Vi kan också höra av oss för att få svar på frågor.

Hur lång tid tar det?

Det tar upp till 15 veckor för kommunen att utreda din ansökan. Hur lång tid utredningen tar beror på hur fullständig ansökan är. Ibland behöver du komplettera med fler uppgifter, och då kan vi inte fortsätta med utredningen innan du skickat in de svar som vi ber om.

  • Ansökan om nytt serveringstillstånd- 15 veckor
  • Förändring av befintligt serveringstillstånd, till exempel, utökad tid eller utvidgad lokal- 8 veckor
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten- 6 veckor
  • Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap- 30 dagar
  • Catering- 15 veckor

Vi skickar ut din ansökan på remiss

Flera andra myndigheter får göra en bedömning av din ansökan.

Vi skickar remiss till:

  • Polisen
  • Miljö- och byggnadsenheten
  • Räddningstjänsten
  • Skatteverket

Myndigheterna gör en bedömning av dina förutsättningar för att kunna servera alkohol. Remissvaren som vi får kan innebära att du behöver skicka in nya uppgifter.

Du får ett beslut

Antingen blir det bifall, det vill säga att du får ett serveringstillstånd, eller ett avslag, som betyder att du inte får tillstånd.

I vissa fall kan du få delvis bifall. Det innebär att du får ett serveringstillstånd, men till exempel med kortare serveringstid än vad du ansökt om.

Vem fattar beslutet?

Handläggaren är aldrig ensam om att bedöma ett ärende. Han eller hon samråder alltid med en kollega. Handläggaren fattar aldrig beslut om avslag. Avslag beslutas av miljö- och byggnadsnämnden.

Du har rätt att överklaga

Blir beslutet ett avslag eller delvis bifall kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Din handläggare informerar dig om hur det går till.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.