Provsmakning vid tillverkningsstället

Du kan arrangera provsmakning av din egenproducerade alkoholdryck för allmänheten med ett särskilt tillstånd för provsmakning.

Du som är upplagshavare och har till exempel ett bryggeri eller annan tillverkning kan ansöka om ett särskilt tillstånd för provsmakning av egenproducerade alkoholdrycker. Tillstånd för provsmakning gäller bara dina egenproducerade drycker.

Egenproducerade råvaror

För att kunna få ett tillstånd för provsmakning måste du ha egenproducerade råvaror. Du ska uppfylla de villkor som gäller för det stadigvarande tillståndet. För provsmakning finns dock inte de krav på kök och meny som gäller vid ett restaurangtillstånd. Lokalen för provsmakningen ska ligga i anslutning till tillverkningsstället.