Serveringstillstånd för restaurang

För att få servera vin, starköl, sprit eller annan jäst alkoholdryck på din restaurang måste du ha ett serveringstillstånd. Vi utreder om du uppfyller alla krav för att få tillstånd.

Stadigvarande tillstånd

Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande serveringstillstånd för alkohol. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tillsvidare så länge som din verksamhet uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.

Utredningstid

Utredningstid för ett stadigvarande tillstånd är 15 veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Kom ihåg att ha alla uppgifter klara när du ansöker. Om du måste komplettera med dokument kan vår utredning ta längre tid.

Vem kan söka?

Den som söker serveringstillstånd kan vara antingen ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett organisationsnummer. Det kan också vara en förening eller en enskild firma. I alkohollagen ställs många och tydliga krav på dig som söker serveringstillstånd. Du måste visa att du är lämplig att servera alkohol. Lämplig betyder bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Även lokalen ska uppfylla krav, bland annat på brandskydd och ljudisolering.

När gäller tillståndet

Ett serveringstillstånd gäller bara för dig som har fått det och för den lokal som står i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttar gäller inte tillståndet längre. Om ägarförhållandena i bolaget förändras måste du anmäla det till alkoholhandläggaren.

Provsmakning

Du som producerar egna alkoholdrycker kan söka tillstånd för att erbjuda provsmakning. Det finns också andra typer av serveringstillstånd som kan sökas för slutna sällskap eller enstaka tillfällen.

Uteservering

Vi vill att din uteservering ska bidra till en attraktiv gatumiljö. Vänd dig till polismyndigheten när du ska söka tillstånd för uteservering. Du söker serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker hos kommunen.
För bygglov, vänd dig till vår miljö- och byggnadsavdelning.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.