Skyltning

De flesta skyltar kräver bygglov. Det finns undantag, men dessa kanske kräver andra tillstånd. Det kan till exempel vara tillstånd från Polisen för att få använda offentlig plats.

Två personer.

Skyltar är viktiga för alla som som behöver orientera sig i kommunen. Det är även viktigt för en verksamhetsutövare för att synas.

Regler

Våra regler för skyltning bygger på svensk lag och andra regler. Tanken är att de ska skapa förutsättningar för en bra dialog mellan näringsidkare, fastighetsägare, skylttillverkaren och kommunen.