Industriområden

Vi har fem industriområden. Dessa områden finns i Henån, Ellös, Svanesund, Mollösund och Varekil.

Våra industriområden är väl utspridda på Orust. Industriområdena i Mollösund och Ellös ligger nära havet.

Industrimark till salu

  • Lundens industriområde - Henån

Vi har tagit fram fyra nya verksamhetstomter vid Lundens industriområde i Henån. Verksamhetstomterna ligger strax ovanför Varvsvägen i anslutning till Bönsvägen i Henån.

De nya verksamhetstomterna utgörs av tre tomter för ändamålet "Ej störande småindustri. Även viss handel och kontorsverksamhet" och en tomt för ändamålet "Kontor, hantverk och förråd".

Verksamhetstomterna omfattas av en gällande detaljplan med tillhörande planbestämmelser där bland annat bestämmelser om störningsskydd finns reglerat.

Det är Fastighetsbyrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Henån som sköter försäljningen.

Industritomter på Bönsvägen i HenånFörstora bilden

Industritomter Lundens industriområde i Henån.

Bestämmelser vid försäljning av industritomter:

  1. Innan du tecknar köpekontrakt ska du ta del av gällande detaljplan och planbestämmelse för aktuellt område. Anledningen är att industritomten inte ska användas till något annat än vad det är tänkt till.
  2. När köpekontraktet tecknas betalar du en handpenning om 10 % av tomtpriset.
  3. Du betalar resten av summan vid tillträdet.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.