Logotyp

Upphandling och inköp

Orust kommun köper varor och tjänster för runt 500 miljoner om året. Det finns regler som bestämmer hur vi ska handla och hur vi upphandlar avtal.

En å löper genom ett centrum med hus på båda sidor.

När vi köper in varor och tjänster gör vi det genom upphandlade avtal som gäller i upp till fyra år eller genom direktupphandling enligt Konkurrensverkets regler.

Samverkan

Vi upphandlar avtal tillsammans med andra kommuner eller i egen regi. De vi mest samverkar med är Stenungsunds kommun, Göteborgs stad, Adda och Kammarkollegiet. Anledningen till att vi samverkar i upphandlingar är för att få ett så bra resultat som möjligt och använda våra resurser effektivt.

Utgångspunkten i våra egna upphandlingarna är att göra det möjligt för små och medelstora företag att delta.

Upphandlingsplan 2024

Under året har kommunen behov av att upphandla avtal inom nedan områden. Upphandlingarna görs av kommunen eller i samverkan med andra myndigheter. För mer information bevaka tendsign.com eller kontakta upphandlingsenheten.

Varor

 • Ramavtal - Vägmärken inkl. avstängningsmaterial
 • Ramavtal - Järnhandelsvaror inkl. skyddsutrustning (e-handel och fysisk butik)
 • Ramavtal - Blommor och växter (snittblommor och representation)
 • Ramavtal - Färghandelsvaror
 • Ramavtal - Räddningstjänstmaterial inkl. larmställ
 • Ramavtal - Digitala verktyg skolan
 • Ramavtal - Bröd och konditorivaror
 • Elenergi.


Tjänster

 • Ramavtal - E-handel dagligvaror till brukare
 • Ramavtal - Transport och behandling av avfall
 • Hårdplastfraktioner
 • Farligt avfall
 • Ris och parkavfall
 • Ramavtal - Transport torrslam från reningsverk
 • Ramavtal - Operatörstjänster
 • Ramavtal - Dykinspektioner hamnar och badplatser (och vid kommunala angelägenhet)
 • Ramavtal - Revisionstjänster
 • Ramavtal - Spolbilstjänster
 • Ramavtal - Service och reparation fordon - Personbil och tunga fordon
 • Ramavtal - Sopkärl för sekretesshandlingar
 • Ramavtal - Företagshälsovård
 • Ramavtal -Vattenvårdsåtgärder
 • Ringnät IT.


Konsulter/bemanning

 • Ramavtal - Tekniska konsulter Projektering mark/VA
 • Ramavtal - Tekniska konsulter Planarkitekter
 • Ramavtal - Tekniska konsulter Utredningar
 • Ramavtal - Tekniska konsulter Brandingenjör
 • Ramavtal - Konsulttjänster för naturvärdesinventeringar
 • Ramavtal - Konsult/bemanning
 • Bygghandläggare PBL (generell)
 • Miljöhandläggare.

Entreprenadtjänster (ramavtal)

 • Ramavtal - Beläggningsarbeten
 • Ramavtal - Marina anläggningsarbeten.

Fordon

 • 10 st skåpbilar
 • 15 st el-bilar
 • 4-5 st transportfordon.

Du lämnar ditt anbud för aktuell upphandling direkt i vårt upphandlingssystem. För mer information om dessa kontakta vår upphandlingsenhet.

Pågående upphandlingar

Vi annonserar upphandlingar via vårt upphandlingssystem TendSign.

Du registrerar dig och kan sedan kostnadsfritt hämta ut upphandlingsdokumenten för våra aktuella upphandlingar.

Bevakning

Du kan köpa bevakning om aktuella upphandlingar till din e-post.