Artikeln publicerades

Utbildning och barnomsorg

Våra lärare utbildas i Singaporematte

Alla undervisande matematiklärare på våra grundskolor och vår gymnasieskola deltar i en distansutbildning i Singaporematte. På våra fyra grundskolor arbetar lärarna i ämnesnätverk.

Utbildningen, som är på distans, pågår under hela läsåret 2022-2023. Det är Cecilia Christiansen som håller i utbildningen. Singaporemetoden bygger på blockmodellen, ett sätt att visuellt organisera information som finns i matematikuppgifter. Bilden blir ett stöd som avlastar arbetsminnet och hjälper eleverna att se det vi redan vet, vad som saknas och vad vi söker.

Singaporematte är en välbeprövad modell för undervisning i matematik som bygger på internationell forskning. Modellen kommer från Singapore och baseras på deras läroplan och deras sätt att undervisa i matematik. Där är problemlösning i fokus, både när det gäller hur eleverna arbetar med problemlösning och hur läraren undervisar med ett problemlösande förhållningssätt.

För att skapa förståelse används konkreta föremål och bilder om kopplas till det abstrakta mattetalet. Inlärningen sker på ett lekfullt sätt, med hjälp av konkret material och genom tänkta visuella verktyg som hjälper eleverna att synliggöra matematiken och bättre förstå vad de gör.

Bakgrunden till att vi gör den här satsningen är att vi deltog i Sveriges kommuner och regioners satsning PISA 2015 för att systematiskt utveckla matematikundervisningen. En av åtgärder är riktlinjer med screening av samtliga elever som vi nu gör varje termin. I dessa screeningar ser vi att våra elever har svårigheter att arbeta med bråk och som i ett led för att få bukt på det satsar vi nu på denna fortbildningen.

Artikeln uppdaterades