Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Besök hos nya avloppsreningsverket

Just nu pågår utbyggnaden av Ellös avloppsreningsverk och hittills går allt enligt planerna.

En man står framför ett stort betonghus som håller på att byggas.

Tony Karlsson, driftledare, VA, framför det nya avloppsreningsverket som byggs i Ellös.

Den 1 januari 2025 ska verket vara fullt utbyggt med kvävereduktion och kunna ta emot hela Orust avloppsvatten.

År 2017 meddelade mark- och miljödomstolen i en dom att avloppsreningsverket måste kunna kvävereducera och ge bättre rening av avloppsvattnet i kommunen.

”Bygger vi inte om Ellös avloppsreningsverk nu, hade vi, förr eller senare, varit tvungna att bygga om alla övriga sex reningsverk i kommunen och det hade blivit väldigt dyrt. Istället byggs avloppsreningsverket i Ellös ut till fördubblad storlek och vi lägger ner de övriga avloppsreningsverken, det sista planeras att läggas ner år 2032” berättar Tony Karlsson, driftledare, VA.

Om- och utbyggnationen kommer att kosta cirka 180 miljoner kronor.

”Just nu gjuter vi betongarbeten” säger Tony Karlsson.

För någon vecka sedan hade Ellös avloppsreningsverk besök av ett tiotal politiker och tjänstepersoner från Sotenäs. Sotenäs kommun behöver också bygga ut sitt reningsverk för att klara framtidens rening.

”Vi besökte reningsverk både på Öckerö och Orust eftersom man har samma typ av geografi som Sotenäs, med mycket berg. Vi fick kostnadsbilden klar för oss och fick tips och idéer. Det var väldigt intressant!” säger Jan-Olof Larsson, ordförande i tekniska utskottet i Sotenäs kommun.

Artikeln uppdaterades