Artikeln publicerades

Omsorg och hjälp

Kika på Anhörigstödets program

Anhörigstödet har tillsammans med frivilliga och andra aktörer bokat in olika hälsobefrämjande aktiviteter under hösten.

Skriv din alt-text här

Det blir föreläsningar, flera olika gruppverksamheter, utflykter, aktiviteter och allt är fantastiskt både för ”knoppen och kroppen”!

För att nämna några: inspirationsbad, meditation, gjuta betong, hälsosammare liv, spela ukulele, lyssna på intressanta föredrag om Torp inventering, Nösund från förr, att leva på Orust på 1800- talet, hur du själv kan påverka din hälsa, självklart har vi en ny destination för en gemensam bussresa och en hel del annat!

Tanken är att man kommer hemifrån, träffar människor som är i liknande situation, man får nya bekantskap, nya fritidsintressen, nya idéer till utflykter och allt annat positivt och glädjefyllt som möten för med sig.
Nytt för i höst är att anhöriga som har sina närstående på boende har möjlighet att delta på Gospel framträdande i Torps kyrka med sina kära och i december kan man även delta med sjunga jullåtar tillsammans med era nära och kära på de olika boende, detta tillsammans med Sjölyckans ukulele orkester och Lasse P som dirigerar! Mer information finns i programmet.


Tips! Sätt dig ned och boka in de aktiviteter som lockar dig i din kalender och ring och anmäl dig till den som står som mottagare för anmälan.

Läs mer:

Anhörigstödets program 2023 Pdf, 4 MB.

Artikeln uppdaterades