Artikeln publicerades

Omsorg och hjälp

Möte med äldre- och socialförsäkringsministern

Idag var vår sektorchef för omsorg, Lena Gardtman, inbjuden till ett möte med äldre- och socialförsökringsminister Anna Tenje. Syftet med mötet var att få berätta om de utmaningar och svårigheter som Orust kommun upplever med sommarboende som behöver hemtjänst och hemsjukvård.

Flera kvinnor sitter runt ett bord. På en bildskärm ses två personer till.

Under sommarmånaderna ökar andelen som behöver hemtjänst och hemsjukvård med ungefär 10 procent i Orust kommun. De sommarboendes hemkommuner beslutar om vilka insatser som behövs, men ofta utgår det beslutet från hur insatserna ser ut på hemmaplan. Det kan vara en stor skillnad på att utföra en insats i en lägenhet jämfört med i en omodern sommarstuga. Trots att det är de sommarboendes hemkommuner som ska betala för insatserna, betalar de inte alltid vad det verkligen kostar.

Lena Gardtman påpekade problematiken för äldreministern:

”Vi tycker om när det kommer sommargäster, det är helt underbart och dom gör att Orust blomstrar. Men det finns saker som behöver ändras. Vi behöver få kostnadstäckning för våra insatser. Man behöver också se över omfattningen av insatsen. En del vårdtagare kommer till sitt sommarboende i april och åker i september. Vilka resurser är det då rimligt att samhället kan ställa upp med när det handlar om så lång tid? Framförhållningen behöver också bli mycket bättre. Vi har varit tvungna att skjuta på vissa insatser eftersom vi måste ha en rimlig tidsram att klara av det.”

Ministern Anna Tenje berättade om hur hon såg på situationen:

”Det är svårt att argumentera mot att detta är ett problem och vi ser att sommarkommunerna har större kostnader. Det blir en extra arbetsbelastning för medarbetare som redan har hög arbetsbelastning. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) är medvetna om problematiken och har tagit på sig att göra en kartläggning av hur stort är problemet, för en sådan kartläggning finns inte. Därefter får vi titta på om man behöver gå vidare med utredning, men där är vi inte framme än.”

Lena Gardtman var mycket nöjd efter mötet:

”Jag tyckte att vi fick gehör för problematiken och det känns hedrande att vi får vara med och bidra till en lösning på problemet. Anna Tenje ville också ha fortsatt kontakt med Orust kommun vilket naturligtvis är väldigt roligt” sade hon.

Deltog på mötet gjorde även våra tjänstepersoner Maria Ottosson-Lundström, verksamhetschef socialt stöd, Marina Hasselgren, verksamhetschef äldreomsorg och Anneli Karlsson, verksamhetschef vård och omsorg.

Artikeln uppdaterades