Artikeln publicerades

Omsorg och hjälp

Vill du bli god man eller förvaltare?

Vill du göra skillnad för en medmänniska? Då kan du bli god man eller förvaltare.

En man med vitt hår har hakan i handen och ler mot en person som sitter mitt emot honom.

En god man hjälper en person som har bristande förmåga att företräda sig själv i olika situationer. Som god man hjälper du till med att till exempel betala räkningar, fylla i blanketter, söka bidrag och hjälpa till i kontakter med myndigheter.

Överförmyndarenheten för Stenungsund, Orust, Tjörn och Lilla Edets kommun håller en utbildning kring god man torsdag 28 september och torsdag den 5 oktober kl 17.30-19.30 i kommunhuset i Stenungsund. Deltagande på bägge tillfällena krävs då olika delar kommer att behandlas. Utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan:

Är du intresserad av att delta vid utbildningen.

Skicka din anmälan till e-post: overformyndaren@stenungsund.se

Du kan också ringa: 0303-73 82 23

Öppettider för telefon är måndag till torsdag mellan kl 10-12. Anmäl dig senast måndag 25 september.

Varmt välkommen!

Artikeln uppdaterades