Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Ny lag kommer att förändra insamlingen

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt, beslutade regeringen sommaren 2022 om en ny förordning.

Svart vit karta.

Karta över återvinningsstationerna på Orust.

TMR har meddelat att de lägger ner sin verksamhet den 31 december 2023. För dig som använder TMR pickup service kommer detta inte längre vara möjligt efter årsskiftet eftersom denna service upphör. Eftersom tjänsten upphör har kommunen inte heller möjlighet att köpa tjänsten från TMR. Vi hänvisar dig istället till våra återvinningsstationer. Senast under år 2027 så kommer alla hushåll att få fastighetsnära insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall.

Kommunerna tar över ansvaret från och med 1 januari 2024 för förpackningsinsamling från producentansvarsorganisationerna FTI – Förpackningsinsamlingen och TMR - Tailor-Made Responsibility. Senast år 2027 ska förpackningsavfall sedan samlas in fastighetsnära under kommunalt ansvar.

För dig som använder våra återvinningsstationer, kommer det inte att innebära några förändringar. Du kommer att kunna fortsätta lämna dina förpackningar på återvinningsstationerna precis som vanligt, men kommunen kommer att ansvara för tömning och skötsel.

På lite sikt kommer alla hushåll i kommunen att få närmare att lämna tidningar, pappers-, plast-, metall-, färgade- och ofärgade glasförpackningar. Detta för god service samtidigt som utsortering och materialåtervinning med detta förväntas öka.

Just nu pågår en upphandling för att upprätthålla det befintliga systemet med återvinningsstationer. Vi jobbar parallellt med denna upphandling, på en plan för införandet av fastighetsnära insamling av förpackningsavfall, precis som insamling av hushållsavfall sker idag.

Artikeln uppdaterades