Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

15 ton vitfisk har fiskats upp

LEVA Orust har med hjälp av fiskare från 8+fjordar utfört så kallat reduktionsfiske i den övergödda sjön Grindsbyvattnet.

Nu har resultatet av fisket sammanställts. Drygt 15 ton vitfisk har fiskats upp ur sjön. Siktdjupet i sjöns norra halva har ökat med 35cm och kringboende har vittnat om ett klarare vatten och utebliven algblomning. I sjöns södra del går det ännu inte att se samma förbättring. Tidig isbildning har stört fisket och ännu mera fisk behöver antagligen tas upp. Statligt miljöstöd har sökts för att fortsätta projektet.

Hur hjälper det då miljön att fiska? Grindsbyvattnet är en så kallad interngödslad sjö, vilket innebär att växtnäring läcker från sjöns botten. För mycket näring tillförs även via bäckarna som mynnar i sjön. Detta har lett till övergödning, algblomning och ett grumligare vatten i sjön. Stor rovfisk som Gädda jagar med synen och får svårt att hitta byten som braxen, sutare och mört. Dessa så kallade vitfiskar blir fler och deras huvudföda djurplankton minskar i antal. Djurplanktonens föda är växtplankton, som då ökar i antal, orsakar algblomningar och gör vattnet ännu grumligare. Dessutom bökar vitfisken i bottensedimenten vilket frigör mer näring och grumlar vattnet.

Genom att fiska upp merparten av vitfisken i en sjö kan man på kort tid få ett klarare vatten och en återetablering av stor rovfisk som sedan håller efter vitfisken. Tyvärr kommer vitfisken så småningom att ta över igen om inte även tillförseln av näring från bäckarna minskar, något som är svårare men som vi och markägare kring sjön också jobbar med.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre