Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ändring av detaljplan av byggnadsplan för Tofta 2:165

Planområdet ligger vid Husegärdes backe 4, i norra delen av Stocken. Syftet med planförslaget är att öka byggrätten för fastigheten Tofta 2:165 och därmed möjliggöra en mindre utbyggnad av bostadshuset.

Ändring av del av byggnadsplan för Tofta 2:165

Flygfoto över Tofta 2:165

Fastigheten är idag planlagd som kvartersmark för bostäder. Inom fastigheten finns ett bostadshus, samt två komplementbyggnader. Befintlig byggrätt är fullt utbyggd. Syftet med planändringen är att öka byggrätten på fastigheten Tofta 2:165 och därmed möjliggöra en tillbyggnad med veranda/entré på bostadshuset i nordost. Samtidigt anpassas hela byggrätten efter bostadshusets nuvarande utbredning.

Samrådsperiod

Detaljplanen är utställd för samråd under perioden 18 november till 18 december 2022.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara oss tillhanda senast den 18 december 2022.

Yttranden skickas till e-post kommun@orust.se eller med post till adressen: Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt mail eller brev med "Samrådsyttrande: Ändring av del av byggnadsplan för Tofta 2:165.

Status

Processkarta för planprocessen

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre