Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ändring av detaljplan för fastighet Röra-Äng 1:35

Syftet med planändringen är att öka byggrätten på fastigheten Röra-Äng 1:35 och möjliggöra en utbyggnad för bostadsändamål på ett av de befintliga bostadshusen.

Planändringen möjliggör också bostadsändamål i befintlig lada samt utbyggnad av veranda på det andra bostadshuset.

Detaljplan Röra-Äng 1:35, översikt

Foto över Röra-Äng 1:35

Antagande

Kommunstyrelsen antog planändringen den 23 februari 2022.

Byggnadsplan, laga kraft 1983-07-17, fortsätter att gälla inom planområdet exklusive fastighet Röra-Äng 1:35, som planändringen avser. Planändringen ska därför läsas tillsammans med underliggande byggnadsplan, laga kraft 1983-07-17.

Övriga handlingar

  • Geotekniskt PM
  • Volymstudieanalys

Kontakta samhallsutveckling@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre