Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anlagd damm i Reorseröd

I Reorseröd norr om Svanesund har en mindre våtmark anlagts under sommaren.

Foto på en nyanlagd damm i skogsbrynet.

Färdig våtmark vid Reorseröd, LONA Lokala Naturvårdssatsningen.

Främsta syftet med våtmarken är att gynna den biologiska mångfalden genom att skapa en viktig vattenmiljö i brynet mellan skogsmark och betesmark.

Utöver detta fungerar den också som vattenbuffrande element i landskapet som både motverkar översvämningar och torka i vattendraget nedströms.

Våtmarken initierades av markägaren och är ett resultat av LOVA-projektet Vatten Värt att Värna som bedrivs inom ramen för kommunsamarbetet 8+fjordar.

Staten har finansierat via LONA-stöd (Lokala Naturvårdssatsningen) och även Naturskyddsföreningen har hjälpt till via sin våtmarksfond.

Dammen blev klar bara dagar innan de kraftiga regnen i slutet av juli men stod stark och klarade de kraftiga flöden den utsattes för.

Det var ett viktigt test och nu hoppas vi att många djur som grodor, insekter och fåglar hittar våtmarken som troligen kommer att koka av liv till våren.

Flygfoto över en nyanlagd damm i skogsbrynet.

Färdig våtmark vid Reorseröd, LONA.

Återställ
Hjälp oss bli bättre