Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-09-11

Ansökan om tidsbegränsat bygglov

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar och containrar på fastigheterna Huseby 5:2 och Huseby 1:50, Hällavägen 4 i Ellös.

Till Miljö- och byggnadsnämnden har det kommit in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar och containrar på fastigheterna Huseby 5:2 och Huseby 1:50, Hällavägen 4 i Ellös, med ärendenummer 2019:1038.

Tiden för bygglovet är 2019-10-07 till 2021-04-30. Ansökan avviker från detaljplan med avseende på placering inom område avsedd för parkering, samt mark som inte ska bebyggas.

Återställ
Hjälp oss bli bättre