Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Återmeandring av vattendrag

Under sensommaren 2020 utfördes en så kallad återmeandring vid Rålandsberg. Återmeandring är när ett rätat vattendrag, så långt som möjligt, återställs till sin ursprungliga form, variation och läge.

Foto på en bäck som slingrar som en orm.

Utförd återmeandring. Innan åtgärd var ån ett rakt dike, nu ser den ut som innan uträtningen.

Syftet med återmeandringen är att bromsa upp flödet i vattendraget för att minska erosion och översvämningar nedströms. Ån blir längre och får tillbaka sina ursprungliga miljöer som livet i vattendraget är anpassat för.

Om du tror att du kan ha ett vattendrag som skulle gå att återmeandra, kontakta mig gärna.

Andreas Höglind
Projektledare LEVA Orust
Telefon 0304-33 40 22

Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Relaterad information

LEVA lokalt engagement för vatten.
Återställ
Hjälp oss bli bättre