Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-02-04

Återvinn plastförpackningar

Ju fler plastförpackningar du återvinner, desto mindre olja behövs i tillverkningen av nya plastprodukter.

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar.

Tack vare att du sorterar gör miljön en stor vinst. Därmed vinner även du varje gång du återvinner.

Vid plaståtervinning används en sorteringsanläggning som automatiskt finsorterar hårda och mjuka förpackningar av plast.

Förpackningarna ska vara tomma och fria från matrester. 

Sådant som inte är förpackningar, det kan vara pulkor, tvättkorgar och möbler, lämnas som grovsopor på en Återvinningscentral. Förpackningen som har rester av lim, färg, lösningsmedel eller liknande lämnar du in som farligt avfall. Detsamma gäller elektriska prylar i plast.

Efterfrågan är ganska stor på sorterad plast. Ett ton hårda plastförpackningar kan idag återvinnas till över 80 000 blomkrukor. På en automatiserad sorteringsanläggning finsorteras alla mjuka och hårda plastförpackningar som har samlats in. De mjuka plastförpackningarna skiljs från de hårda med hjälp av luft. På detta sätt kan ännu mer av det insamlade materialet återvinnas.

Olika plaster har olika kemiska sammansättningar och de kan åter-vinnas var för sig. De blir ny råvara som säljs vidare till företag som tillverkar plastprodukter. De mjuka plastförpackningarna återvinns
oftast till kabelskydd, sopsäckar samt bärkassar. Hårda plastförpackningar som återvinns transporteras till industrier som bland annat tillverkar blomkrukor.

Återställ
Hjälp oss bli bättre