Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Avfasning av dikeskanter

Under sensommaren 2021 utfördes an avfasning av dikeskanter vid Ammedalen söder om Vräland.

En bäck som har fått nya kanter.

Efter åtgärd. Notera även den gamla landsvägsbron som kom fram längst ned.

Eftersom stora mängder näringsämnen är bundna i jordbruksmarken så orsakar sådana ras läckage av näringsämnen, förutom att de ställer till problem för markägaren. Ett avfasat dike kan även rymma mera vatten vid högflöden.

Avfasning av dikeskanter passar bäst i grävda diken och dikade vattendrag där det är problem med instabilitet och ras i kanterna. En återmeandring är ofta ännu bättre för miljön. Men om diket går genom åkermark som är beroende av god dränering så kan avfasning vara ett bättre alternativ.

Åtgärden är en del av projektet LEVA Orust som arbetar med att hitta bra och effektiva miljöåtgärder i jordbrukslandskapet och hjälpa markägare att hitta finansiering och utformning så att processen från idé till färdig åtgärd ska bli så lätt som möjligt.

Om du tror att du kan ha ett vattendrag som skulle passa att fasa av, kontakta gärna projektledaren för LEVA Orust, kontaktuppgifter finns längst upp på sidan.

En bäck med igenväxta kanter.

Före åtgärd. Notera även de blöta svackor som fyllts med uppgrävda massor.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre