Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-04-13

Bidrag till lokala vattenvårdsprojekt - LOVA

Länsstyrelsen har beviljat oss 2 250 000 kronor för lokala åtgärder för bättre havsmiljö genom LOVA- lokala vattenvårdsprojekt.

Foto på hav

Stigfjorden

Pengarna är medfinansiering och fördelade på tre olika projekt. Vi betalar själva lika mycket som vi får i bidrag för att genomföra projekten.

Följande projekt har beviljats medfinansiering

  • VA-planeringen som innebär en övergripande långsiktig och hållbar planering för VA-försörjning i hela kommunen. Delar som ingår är VA-Översikt, VA-policy, VA-plan samt genomförande och uppföljning.
  • Anställa en VA-rådgivare med syfte att vara en länk mellan fastighetsägare, myndigheter och VA-avdelningen. Rådgivaren ska ge dig råd och tips på tekniklösningar, kostnader och annan branschinformation som har vatten och avlopp att göra.
  • Vattenvård i lokala avrinningsområden. Tillsammans med experter och lokala samverkansgrupper planerar vi att öka kunskapen om närsalter och hur det på enkla sätt går att minska påverkan i vattenområdet. Det handlar om Staneå, Hagaån, Kärrebergsån, Varekilsån som är avrinningsområden till Stigfjorden.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre