Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Biologiska mångfaldens dag

2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Naturens rikedom är något som vi kanske tar för givet, men i takt med att vi människor påverkar landskapet i stor och liten skala så trängs många växter, djur och svampar undan och har till slut svårt att överleva.

Exempelvis har många växter, som var vanliga när det fanns många betesdjur, idag svårt att hitta någon solig plats att växa på. Vi har även dikat bort många vattenmiljöer och rätat ut vattendrag vilket minskar mängden vatten som kan uppehålla sig i landskapet och i kombination med varmare och torrare klimat kan det bli stora problem både för vattenlevande organismer och för oss människor. I förlängningen är vi beroende av att det finns en rikedom i naturen, dels för vår försörjning men även för möjligheten till upplevelser och fascination.

Vi vill tipsa om enkla åtgärder som du kan göra i din egen trädgård eller i din hyres- eller bostadsrättsförening, som bidrar med viktig insats för naturen. Det är inte svårt att skapa en rikare trädgård.

Enkla saker som du kan göra i din egen trädgård

  • Låt delar av trädgården vara lite vildvuxen.
  • Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor, välj svenska växter som blommar vid olika delar av året så finns det mat åt insekterna under lång tid.
  • Låt gräsklipparen vila, och en del av gräsmattan växa fritt. Klipp den bara 1-2 gånger per år och gärna sent när växter hunnit fröa av sig.
  • Lämna död ved i ett hörn av trädgården åt mossor, vedlevande insekter och spindlar.

  • Gör en kompost av gräs och kvistar som kan bli vinterbo åt igelkottar eller grod- och kräldjur.

  • Anlägg en damm eller vattenrabatt med vattenväxter och stenar.

  • Bygg ett bihotell. Såga av bambupinnar eller vasstrån, lägg in dem i en låda eller liknande så att ena sidan är tilltäppt och sätt bihotellet där det brukar vara torrt och varmt.

  • Lägg en sand- eller grushög på en solig plats för att locka solitärbin och andra steklar.

På webbplatsen Rikare trädgård finns olika guider och inspiration. Där kan du också nominera till priset Årets rikare trädgård.

Vad vi gör

I kommunen jobbar vi på flera olika sätt för den biologiska mångfalden. Bland annat genom olika naturvårdsprojekt med pollinering, invasiva arter, Strandpaddor på Käringön, bekämpning av sjögull i Grindsbyvattnet och LEVA Orust.

Vi ingår även i kommunsamarbetet 8+fjordar som jobbar för att återfå en god ekologi i de marina miljöerna. Men även genom hur vi sköter kommunägd skog och vilka växter vi använder i kommunens planteringar.

I samband med arbetet med ny översiktsplan för Orust ska det tas fram analyser av grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Detta arbetet har precis påbörjats och vi har beviljats stöd av Lokala naturvårdssatsningen LONA för det.

Ett hus byggt av tegelstenar, gamla stockar och trallar.

Insektshotell, fotograf Marie Arvidsson.

Återställ
Hjälp oss bli bättre