Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Brandsäkerhet för eldstäder

En av de vanligaste orsakerna till brand i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Se därför till att installationen av din eldstad har utförts på rätt sätt, att du eldar på rätt sätt och att brandskyddskontroll och sotning utförs regelbundet.

Innan du installerar en ny eldstad ska du göra en anmälan om detta till oss. Du som byggherre ansvarar för att installationen blir rätt utförd även om någon annan utför installationen. Du ska också se till att tillräckliga kontroller och provningar utförs och godkänns innan eldstaden kan börja användas.

Checklista för att elda rätt i braskamin

När du eldar med ved finns det många saker att tänka på. Veden måste vara torr och kapad i lagom stora bitar. Både eldstad och rökkanaler måste vara anpassade för vedeldning.

  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.
  • Använd alltid torr ved och se till att det är bra lufttillförsel. Det minskar risk för soteld.
  • Använd torr ved i lämplig storlek. Elda högst 2–3 kg ved i timmen eller enligt instruktionsboken.
  • En viktig sak är att tända i toppen av brasan.
  • Minst luftföroreningar blir det med lagom torr ved, god lufttillförsel och brasan staplats luftigt.
  • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor. Pyrelda inte.
  • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Har du eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar.
  • Lägg sot och aska i en plåthink med lock och ställ den på ett brandsäkert underlag utomhus.

Tänd brasan i toppen för minskade utsläpp

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet. Utsläppen från eldningen beräknas bidra till att 1 000 personer om året dör i förtid. Ett enkelt sätt att minska utsläppen är att elda på ett sätt som inte ger onödigt höga utsläpp.

Sotning och brandskyddskontroll

En eldstad ska sotas och brandskyddskontrolleras regelbundet. Vid brandskyddskontrollen, som endast får utföras av behörig kontrollant, kontrolleras anläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre